Op de Belastingdienst aangiftes zijn vaak codes te vinden die een omschrijving geven over de soort aanslag en de periode van de aanslag. Op de website van de Belastingdienst zelf is hier niets over te vinden, vandaar dat wij een lijstje voor u hebben samengesteld met alle mogelijke codes die gebruikt worden.

Weet u alleen het betalingskenmerk, dan kunt u die eerst hier omzetten naar de code. De code die op de aangifte te vinden is begint altijd met uw BSN/sofinummer. Daarna wordt de soort aanslag uitgedrukt als een letter.

A - Loonheffing naheffing
B - Omzetbelasting
F - Omzetbelasting naheffing
H - Inkomstenbelasting
K - Vermogensrendementsheffing
L - Loonheffing
M - Motorrijtuigenbelasting
O - Omzetbelasting teruggaaf
S - Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)
T - Toeslagen (eindigend op 1 = kinderopvang, 2 = huur, 3 = zorg)
V - Vennootschapsbelasting
W - Zorgverzekeringswet
Y - Motorrijtuigenbelasting naheffing
Z - Overige

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. De cijfers daarna zijn een nadere aanduiding van de aanslag waarbij:

0 t/m 5 = 1e t/m 6e voorlopige aanslag
6 = definitieve aanslag
7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag

21 = 1e kwartaal
24 = 2e kwartaal
27 = 3e kwartaal
30 = 4e kwartaal

Voorbeelden

1234.56.789.H.86 = Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2008
9876.54.321.B.01.0010 = Omzetbelasting januari 2010
2468.13.579.A.01.9120 = Naheffing loonheffing december 2009